Рейтингові списки

 ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020 РОКУ

Денна форма навчання

Код

Назва спеціальності (освітньої програми, спеціалізації)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

274

Автомобільний транспорт

201

Агрономія
Агрохімія і ґрунтознавство (термін навчання 1 рік 4 місяці)
Агрохімія і ґрунтознавство (термін навчання 1 рік 9 місяців)

191

Архітектура та містобудуванняя

192

Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми;
Водопостачання та водовідведення;
Енергетична ефектиіність будівель та обстеження інженерних систем;
Міське будівництво та господарство;
Мости і транспортні тунелі;
Промислове і цивільне будівництво;
Теплогазопостачання і вентиляція;
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

207

Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси;
Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів.

133

Галузеве машинобудування
Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва;

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

193

Геодезія та землеустрій
Геоінформаційні системи і технології;
Землеустрій та кадастр.

145

Гідроенергетика

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідроінформатика;
Гідротехнічне будівництво
Водна інженерія та водні технології.

184

Гірництво

101

Екологія

051

Економіка
Інформаційні технології в бізнесі;
Управління персоналом та економіка праці (термін навчання 1 рік 4 місяці);
Управління персоналом та економіка праці (термін навчання 1 рік 9 місяців).

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

123

Комп’ютерна інженерія

122

Комп’ютерні науки
Прикладна інформатика

205 Лісове господарство

075

Маркетинг

073

Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності;
Менеджмент організацій і адміністрування;
Менеджмент природоохоронної діяльності;
Управління навчальним закладом;
Управління проектами;
Управління фінансово-економічною безпекою.

292

Міжнародні економічні відносини

011

Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю

071

Облік і оподаткування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка підприємства

081

262

Право

Правоохоронна діяльність

113

Прикладна математика

053 Психологія

281

Публічне управління та адміністрування
Державна служба
Місцеве самоврядування

144

Теплоенергетика

183

Технології захисту навколишнього середовища

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

242

Туризм

227

Фізична терапія, ерготерапія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

263

Цивільна безпека
Охорона праці

 Заочна форма навчання

Код

Назва спеціальності (освітньої програми, спеціалізації)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

274

Автомобільний транспорт

201

Агрономія
Агрохімія і ґрунтознавство

192

Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми;
Водопостачання та водовідведення;
Міське будівництво та господарство;
Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем
Мости і транспортні тунелі;
Промислове і цивільне будівництво;
Теплогазопостачання і вентиляція;
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
Управління багатоквартирним будинком (групою будинків).

207

Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси;
Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів.

133

Галузеве машинобудування
Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва;
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

193

Геодезія та землеустрій
Геоінформаційні системи і технології;
Землеустрій та кадастр.

145

Гідроенергетика

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідроінформатика;
Гідротехнічне будівництво
Водна інженерія та водні технології.

184

Гірництво

101

Екологія

051

Економіка
Інформаційні технології в бізнесі;
Управління персоналом та економіка праці.

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

123

122

Комп’ютерна інженерія

Компютерні науки

205 Лісове господарство

075

Маркетинг

073

Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності;
Менеджмент організацій і адміністрування;
Менеджмент природоохоронної діяльності;
Управління навчальним закладом;
Управління проектами;
Управління фінансово-економічною безпекою.

011

Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю

071

Облік і оподаткування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка підприємства

081

262

Право

Правоохоронна діяльність

113

Прикладна математика

053 Психологія

281

Публічне управління та адміністрування
Державна служба
Місцеве самоврядування

144

Теплоенергетика

183

Технології захисту навколишнього середовища

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

242

Туризм

227

Фізична терапія, ерготерапія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

263

Цивільна безпека
Охорона праці