Рейтингові списки


ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2023 РОКУ

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Код

Спеціальність
(спеціалізація, освітня програма)

011

Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)

 

 

014.03

Середня освіта (Історія)

 

 

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)
(Цифрові технології дистанційної освіти)

 

 

017

Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт; Фізкультурно-спортивна реабілітація)

 

 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)

 

 

034

Культурологія (Креативна та цифрова культура)

 

 

051

Економіка (Управління персоналом і економіка праці, Бізнес-аналітика)

 

 

053

Психологія

 

 

061

Журналістика

 

 

071

Облік і оподаткування

 

 

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

 

073

Менеджмент

 

 

075

Маркетинг

 

 

076

Підприємництво та торгівля

 

 

081

Право

 

 

101

Екологія

 

 

103

Науки про Землю
(Геологія; Гідрологія)

 

 

106

Географія

 

 

113

Прикладна математика

 

 

121

Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)

 

 

122

Комп`ютерні науки

 

 

123

Комп`ютерна інженерія

 

 

125

Кібербезпека та захист інформації (Інформаційна безпека)

 

 

126

Інформаційні системи та технології

 

 

131

Прикладна механіка (Верстати та технології механічної обробки матеріалів)

 

 

133

Галузеве машинобудування (Створення та експлуатація машин і обладнання)

 

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

144

Теплоенергетика

 

 

145

Відновлювальні джерела та гідроенергетика (Гідроенергетика)

 

 

162

Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика)

 

 

174

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

 

 

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

 

184

Гірництво

 

 

191

Архітектура та містобудування

 

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

 

193

Геодезія та землеустрій

 

 

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 

 

201

Агрономія

 

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

 

 

208

Агроінженерія

 

 

227

Терапія та реабілітація (Фізична терапія, ерготерапія)

 

 

241

Готельно-ресторанна справа

 

 

242

Туризм та рекреація

 

 

263

Цивільна безпека (Охорона праці)

 

 

274

Автомобільний транспорт

 

 

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

 

281

Публічне управління та адміністрування

 

 

292

Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

 

ЗАОЧНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Код

Спеціальність
(спеціалізація, освітня програма)

011

Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)

 

 

014.03

Середня освіта (Історія)

 

 

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)
(Цифрові технології дистанційної освіти)

 

 

017

Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт; Фізкультурно-спортивна реабілітація)

 

 

034

Культурологія (Креативна та цифрова культура)

 

 

053

Психологія

 

 

061

Журналістика

 

 

071

Облік і оподаткування

 

 

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

 

073

Менеджмент

 

 

075

Маркетинг

 

 

076

Підприємництво та торгівля

 

 

081

Право

 

 

101

Екологія

 

 

103

Науки про Землю
(Геологія; Гідрологія)

 

 

106

Географія

 

 

113

Прикладна математика

 

 

122

Комп`ютерні науки

 

 

123

Комп`ютерна інженерія

 

 

125

Кібербезпека та захист інформації (Інформаційна безпека)

 

 

126

Інформаційні системи та технології

 

 

131

Прикладна механіка (Верстати та технології механічної обробки матеріалів)

 

 

133

Галузеве машинобудування (Створення та експлуатація машин і обладнання)

 

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

144

Теплоенергетика

 

 

145

Відновлювальні джерела та гідроенергетика (Гідроенергетика)

 

 

174

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

 

 

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

 

184

Гірництво

 

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

 

193

Геодезія та землеустрій

 

 

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 

 

201

Агрономія

 

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

 

 

208

Агроінженерія

 

 

241

Готельно-ресторанна справа

 

 

242

Туризм та рекреація

 

 

263

Цивільна безпека (Охорона праці)

 

 

274

Автомобільний транспорт

 

 

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

 

281

Публічне управління та адміністрування

 

 

292

Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)