Рейтингові списки


ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 РОКУ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Код

Спеціальність

(спеціалізація, освітня програма)

 
011 Освітні, педагогічні науки   
     
014.03

Середня освіта
(Історія)

 
     
015.39 Професійна освіта
(Цифрові технології)
 
     
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт; Фізкультурно-спортивна реабілітація)  
     
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)  
     
034 Культурологія  
051 Економіка (Бізнес аналітика; Управління персоналом і економіка праці)  
 
 
053 Психологія  
 
 

061

Журналістика

 
 
 

071

Облік і оподаткування

 
 
 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 
 
 

073

Менеджмент

 
 
 

075

Маркетинг

 
 
 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 
 

081

Право

 
 
 

101

Екологія

 
 
 

103

Науки про Землю
(Геологія; Гідрологія)

 
 
 

106

Географія

 
 
 

113

Прикладна математика

 
 
 

121

Інженерія програмного забезпечення
(
Інтернет речей)

 
 
 

122

Комп`ютерні науки

 
 
 

123

Комп`ютерна інженерія

 
 
 

126

Інформаційні системи та технології

 
 
 

133

Галузеве машинобудування  
 
 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 
 
 

144

Теплоенергетика

 
 
 

145

Гідроенергетика

 
 
 

151

162

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Біотехнології та біоінженерія

 
 
 

183

Технології захисту навколишнього середовища

 
 
 

184

Гірництво

 
 
 

191

Архітектура та містобудування

 
 
 

192

Будівництво та цивільна інженерія

 
 
 

193

Геодезія та землеустрій

 
 
 

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 
 
 

201

Агрономія

 
 
 

207

Водні біоресурси та аквакультура

 
 
 

208

Агроінженерія

 
 
 

227

Фізична терапія, ерготерапія

 
 
 

241

 

242

Готельно-ресторанна справа

 

Туризм

 
 
 

263

Цивільна безпека
(Охорона праці)

 
 
 

274

Автомобільний транспорт

 
 
 

275.03

Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

 
 
 

281

Публічне управління та адміністрування

 
 
 

292

Міжнародні економічні відносини
(Міжнародний бізнес)

 
 
 
   
   

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАНННЯ

Код

Спеціальність

(спеціалізація, освітня програма)

 
011 Освітні, педагогічні науки   
     
014.03 Середня освіта 
(Історія)
 

015.39

Професійна освіта
(Цифрові технології)

 
 
 

017

Фізична культура і спорт (Фізична культура і спортФізкультурно-спортивна реабілітація)

 
 
 

034

Культурологія  
 
 

051

Економіка
(Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці)

 
 
 

053

 

061

 

071

Психологія

 

Журналістика

 

Облік і оподаткування

 
 
 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 
 
 

073

Менеджмент

 
 
 

075

Маркетинг

 
 
 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 
 

081

Право

 
 
 

101

Екологія

 
 
 

121

Інженерія програмного забезпечення
(Інтернет речей)

 
 
 

122

Комп`ютерні науки

 
 
 

123

Комп`ютерна інженерія

 
 
 

126

Інформаційні системи та технології

 
 
 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 
 
 

133

Галузеве машинобудування

 
 
 

144

Теплоенергетика

 
 
 

145

Гідроенергетика

 
 
 

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 
 
 

183

Технології захисту навколишнього середовища

 
 
 

184

Гірництво

 
 
 

192

Будівництво та цивільна інженерія

 
 
 

193

Геодезія та землеустрій

 
 
 

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 
 
 

201

Агрономія

 
 
 

207

Водні біоресурси та аквакультура

 
 
 

208

Агроінженерія

 
 
 

241

242

Готельно-ресторанна справа

 Туризм

 
 
 

263

Цивільна безпека
(Охорона праці)

 
 
 

274

Автомобільний транспорт

 
 
 

275.03

Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

 
 
 

281

Публічне управління та адміністрування

 
 
 

292

Міжнародні економічні відносини
(Міжнародний бізнес)