Сертифікат ЗНО

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання
2018, 2019, 2020 та 2021 років.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Перший предмет

Другий предмет 

Третій предмет на вибір

Середня освіта
(Історія)

українська мова і література

історія України

математика / іноземна мова/ біологія / географія / фізика / хімія

Професійна освіта
(Цифрові технології)
українська мова математика історія України / іноземна мова/ біологія / географія / фізика / хімія

Фізична культура і спорт

українська мова

біологія

творчий конкурс

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
(Управління інформаційними комунікаціями)

українська мова і література

історія України

математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Культурологія

українська мова і література

історія України

математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Економіка
(Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці)

українська мова і література

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Психологія

українська мова і література

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Журналістика

українська мова і література

історія України

математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Облік і оподаткування

українська мова і література

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фінанси, банківська справа та страхування

українська мова і література

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Менеджмент

українська мова і література

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Маркетинг

українська мова і література

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

українська мова і література

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Право

українська мова і література

історія України

математика / іноземна мова

Екологія

українська мова

біологія

історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія

Науки про Землю
(ГеологіяГідрологія)

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Географія

українська мова

географія

історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія

Прикладна математика

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Інженерія програмного забезпечення
(Інтернет речей)

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Комп`ютерні науки

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Комп`ютерна інженерія

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Інформаційні системи та технології

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Галузеве машинобудування

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Теплоенергетика

українська мова

математика

фізика / хімія

Гідроенергетика

українська мова

математика

фізика / хімія

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіії

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Біотехнології та біоінженерія

українська мова

біологія

історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія

Технології захисту навколишнього середовища

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Гірництво

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Архітектура та містобудування

українська мова і література

математика

творчий конкурс

Будівництво та цивільна інженерія

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Геодезія та землеустрій

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Агрономія

українська мова

біологія

історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія

Водні біоресурси та аквакультура

українська мова

біологія

історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія

Агроінженерія

українська мова

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фізична терапія, ерготерапія

українська мова

математика

фізика / біологія / хімія

Готельно-ресторанна справа

українська мова і література

іноземна мова

історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія

Туризм

українська мова і література

іноземна мова

історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія

Цивільна безпека

українська мова

математика

фізика / іноземна мова

Автомобільний транспорт

українська мова

математика

фізика / іноземна мова

Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

українська мова

математика

фізика / іноземна мова

Публічне управління та адміністрування

українська мова і література

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Міжнародні економічні відносини
(Міжнародний бізнес)

українська мова і література

математика

історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

З ваговими коефіцієнтами предметів сертифікату ЗНО можна ознайомитись в додатку 4 до Правил прийому