НМТ або сертифікат ЗНО

У 2022 році приймаються результати національного мультипредметного тесту (НМТ) та/або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019, 2020, 2021 років.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Освітня програма

Перелік вступних випробувань

Вага предметів ЗНО

НМТ 2022 року

Вага предметів НМТ

ЗНО 2019-2021 років

014.03 Середня освіта

Середня освіта (Історія)

1.Українська мова

0,3

1. Українська мова і література

0,35

2.Математика

0,2

2. Історія України

0,35

3.Історія України

0,5

3.Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

015.39 Професійна освіта (цифрові технології)

Цифрові технології дистанційної освіти

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,35

2. Математика

0,5

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Фізкультурно-спортивна реабілітація

Творчий конкурс

1,00

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Управління інформаційними комунікаціями

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова і література

0,4

2. Математика

0,25

2. Історія України

0,25

3. Історія України

0,4

3.Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

034 Культурологія

Креативна та цифрова культура;

Міжнародні культурні зв`язки та міжкультурні комунікації

1. Українська мова

0,25

1. Українська мова і література

0,4

2. Математика

0,25

2. Історія України

0,3

3. Історія України

0,5

3.Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

051 Економіка

Бізнес-аналітика;

Управління персоналом і економіка праці

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,25

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

053 Психологія

Психологія

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,4

2.Математика

0,3

3. Історія України

0,25

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

061 Журналістика

Журналістика

1. Українська мова

0,45

1. Українська мова і література

0,4

2. Математика

0,3

2. Історія України

0,3

3. Історія України

0,25

3.Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,25

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,25

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

073 Менеджмент

Менеджмент

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,25

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

075 Маркетинг

Маркетинг

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,25

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова і література

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,25

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

081 Право

Право

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова і література

0,4

2. Математика

0,25

2. Історія України

0,3

3. Історія України

0,4

3. Математика або іноземна мова

0,2

101 Екологія

Екологія

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,35

2. Математика

0,35

2. Біологія

0,3

3. Історія України

0,35

3. Історія України або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія, або математика

0,25

103 Науки про Землю

Геологія;

Гідрологія

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,25

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

106 Географія

Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,35

2. Географія

0,3

3. Історія України

0,35

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

113 Прикладна математика

Прикладна математика

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,25

2. Математика

0,5

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

121 Інженерія програмного забезпечення

Інтернет речей

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,25

2. Математика

0,5

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

122 Комп`терні науки

Комп`ютерні науки

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,25

2. Математика

0,5

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

123 Комп`ютерна інженерія

Комп`ютерна інженерія

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,35

2. Математика

0,5

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

133 Галузеве машинобудування

Комп’ютерне конструювання мехатронних систем;

Створення та експлуатація машин і обладнання

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,25

2. Математика

0,5

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,2

3. Фізика або хімія

0,3

145 Гідроенергетика

Гідроенергетика

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,2

3. Фізика або хімія

0,3

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

Робототехніка та штучний інтелект

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,25

2. Математика

0,5

2. Математика

0,4

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

162 Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова

0,25

2. Математика

0,35

2. Біологія

0,45

3. Історія України

0,3

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

0,2

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,35

2. Математика

0,5

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

184 Гірництво

Гірництво

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Творчий конкурс (рисунок + креслення)

1,00

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,35

2. Математика

0,5

2. Математика

0,2

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,35

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,2

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

201 Агрономія

Агрономія  

1. Українська мова

0,4

1. Українська мова

0,35

2. Математика

0,3

2. Біологія

0,3

3. Історія України

0,3

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

0,25

207 Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

1. Українська мова

0,4

1. Українська мова

0,25

2. Математика

0,3

2. Біологія

0,4

3. Історія України

0,3

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

0,25

208 Агроінженерія

Агроінженерія

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,3

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,3

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,35

3. Історія України

0,25

3. Фізика або біологія

0,25

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

1. Українська мова

0,4

1. Українська мова і література або хімія

0,25

2. Математика

0,3

2. Іноземна мова

0,3

3. Історія України

0,3

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,35

242 Туризм

Туризм

1. Українська мова

0,4

1. Українська мова і література

0,25

2. Математика

0,3

2. Іноземна мова

0,3

3. Історія України

0,3

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,35

263 Цивільна безпека

Охорона праці

1. Українська мова

0,5

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,25

3.Ііноземна мова  або фізика

0,3

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,2

3.Ііноземна мова  або фізика

0,3

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,2

3.Ііноземна мова  або фізика

0,3

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова

0,4

1. Українська мова і література

0,4

2. Математика

0,4

2. Математика

0,25

3. Історія України

0,3

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

1. Українська мова

0,3

1. Українська мова і література

0,35

2. Математика

0,4

2. Математика

0,3

3. Історія України

0,3

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25