Сертифікат ЗНО

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018,  2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 та 2020 років.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Код

Спеціальність

(спеціалізація, освітня програма)

Для участі в конкурсі на місця державного замовлення і за кошти фізичних та/або юридичних осіб

014.03

Середня освіта
(Історія)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3.Іноземна мова або географія

015.39

Професійна освіта
(Цифрові технології)

1. Українська мова та література

2. Математика

3.Фізика або хімія або біол. або іноз. мова

017

Фізична культура і спорт

1. Українська мова та література

2 Біологія

3.Творчий конкурс

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
(Управління інформаційними комунікаціями)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

031

Релігієзнавство

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

034

Культурологія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія

051

Економіка
(Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці; Економічна кібернетика)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

053

Психологія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або біологія

061

Журналістика

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

071

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

073

Менеджмент

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

075

Маркетинг

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

081

Право

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

101

Екологія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3.Математика або хімія або географія

103

Науки про Землю
(Геологія, Гідрологія)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або географія

106

Географія

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Математика або іноземна мова

113

Прикладна математика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

121

Інженерія програмного забезпечення
(Інтернет речей)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

122

Комп`ютерні науки

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

123

Комп`ютерна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

126

Інформаційні системи та технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

133

Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

144

Теплоенергетика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

145

Гідроенергетика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїї

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

162

Біотехнології та біоінженерія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Фізика або хімія або математика

183

Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або біологія

184

Гірництво

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або географія

191

Архітектура та містобудування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Творчий конкурс

192

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

193

Геодезія та землеустрій

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або історія України

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або географія

201

Агрономія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика

207

Водні біоресурси та аквакультура

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика

208

Агроінженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або географія

227

Фізична терапія, ерготерапія

1. Українська мова та література

2. Біологія або хімія

3. Фізика або математика

241

Готельно-ресторанна справа

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

242

Туризм

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

263

Цивільна безпека

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

274

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

275.03

Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

281

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або історія України

292

Міжнародні економічні відносини
(Міжнародний бізнес)

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ТІЛЬКИ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Код

Спеціальність
(спеціалізація, освітня програма)

Денна і заочна форма навчання

Денна і заочна форма навчання

Денна форма навчання

Денна форма навчання

014.03

Середня освіта
(Історія)

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Історія України

2. Історія України

2. Математика

2 Математика

3.Іноземна мова або географія

3. Математика або біологія

3. Іноземна мова або історія України

3. Біологія або географія

015.39

Професійна освіта
(Цифрові технології)

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3.Фізика або хімія або біол. або іноз.мова

3. Географія або історія України

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

017

Фізична культура і спорт

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2 Біологія

2 Історія України

2. Математика

2 Іноземна мова

3.Творчий конкурс

3.Творчий конкурс

3. Творчий конкурс

3.Творчий конкурс

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Історія України

2. Історія України

2. Математика

2. Іноземна мова

3. Математика або іноземна мова

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

3. Географія або математика

031

Релігієзнавство

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Історія України

2. Історія України

2. Математика

2. Іноземна мова

3. Математика або іноземна мова

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

3. Географія або математика

034

Культурологія
Креативна та цифрова культура
Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Історія України

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Іноземна мова або географія

3. Іноземна мова або географія

3. Біологія або математика

3. Географія або біологія

051

Економіка
(Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праціЕкономічна кібернетика)

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Іноземна мова або географія

3. Іноземна мова або математика

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

053

Психологія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Математика

3. Іноземна мова або біологія

3. Біологія або математика

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або хімія

061

Журналістика

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Історія України

2. Історія України

2. Математика

2. Іноземна мова

3. Математика або іноземна мова

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

3. Математика або географія

071

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Іноземна мова або географія

3. Іноземна мова або математика

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Іноземна мова або географія

3. Іноземна мова або географія

3. Біологія або математика

3. Географія або біологія

073

Менеджмент

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Іноземна мова або географія

3. Іноземна мова або географія

3. Біологія або математика

3. Географія або біологія

075

Маркетинг

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Іноземна мова або географія

3. Іноземна мова або географія

3. Біологія або математика

3. Географія або біологія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Іноземна мова або географія

3. Географія або іноземна мова

3. Біологія або математика

3. Географія або біологія

081

Право

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Історія України

2. Історія України

2. Математика

2. Іноземна мова

3. Математика або іноземна мова

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

3. Географія або математика

101

Екологія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Біологія

2. Історія України

2. Математика

2. Історія України

3.Математика або хімія або географія

3. Математика або географія

3. Фізика або географія

3. Біологія або іноземна мова

103

Науки про Землю
(Геологія, Гідрологія)

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або географія

3. Історія України або біологія

3. Біологія або географія

3. Історія України або математика

106

Географія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Географія

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Математика або іноземна мова

3. Історія України або біологія

3. Географія або біологія

3. Історія України або математика

113

Прикладна математика

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Географія або історія України

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

121

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Географія або історія України

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

122

Комп`ютерні науки

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Географія або історія України

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

123

Комп`ютерна інженерія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Математика

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Іноземна мова або географія

3. Географія або Історія України

3. Географія або біологія

126

Інформаційні системи та технології

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Географія або історія України

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Історія України або географія

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

133

Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Математика або географія

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

144

Теплоенергетика

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Історія України або географія

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

145

Гідроенергетика

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Історія України або географія

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Історія України або географія

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

162

Біотехнології та біоінженерія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Біологія

2. Історія України

2. Математика

2. Історія України

3. Фізика або хімія або математика

3. Математика або географія

3. Фізика або іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

183

Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Математика

3. Фізика або біологія

3. Математика або географія

3. Біологія або іноземна мова

3. Географія або іноземна мова 

184

Гірництво

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Математика

3. Фізика або географія

3. Біологія або географія

3. Математика або іноземна мова

3. Біологія або іноземна мова

191

Архітектура та містобудування
(тільки денна форма навчання)

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2 Біологія

2. Іноземна мова

3. Творчий конкурс

3. Творчий конкурс

3. Творчий конкурс

3. Творчий конкурс

192

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Історія України або географія

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

193

Геодезія та землеустрій

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Математика

2. Іноземна мова

3. Географія або Історія України

3. Біологія  або географія

3. Біологія або іноземна мова

3. Історія України або географія

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Математика

3. Фізика або географія

3. Історія України або географія

3. Географія або біологія

3. Іноземна мова або біологія

201

Агрономія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Біологія

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Хімія або математика

3. Історія України або географія

3. Біологія або географія

3. Історія України або географія

207

Водні біоресурси та аквакультура

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Біологія

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Хімія або математика

3. Історія України або географія

3. Біологія або географія

3. Історія України або географія

208

Агроінженерія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Історія України

2. Математика

3. Фізика або географія

3. Біологія або географія

3. Математика або іноземна мова

3. Біологія або іноземна мова

227

Фізична терапія, ерготерапія 
(тільки денна форма навчання)

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Біологія або хімія

2. Математика

2. Історія України

2. Біологія

3. Фізика або математика

3. Історія України або географія

3. Географія або іноземна мова

3. Історія України або географія

241

Готельно-ресоранна справа

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

2. Історія України

2. Математика

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

3. Географія або біологія

3. Географія або історія України

3. Біологія або Історія України

242

Туризм

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

2. Історія України

2. Математика

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

3. Географія або біологія

3. Географія або історія України

3. Біологія або Історія України

263

Цивільна безпека

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Історія України або географія

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

274

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Історія України або географія

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

275.03

Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Математика

2. Історія України

2. Іноземна мова

3. Фізика або іноземна мова

3. Історія України або географія

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

281

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Математика

2. Історія України

2. Математика

2. Іноземна мова

3. Іноземна мова або історія України

3. Географія або іноземна мова

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія

292

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

2. Історія України

2. Математика

2. Історія України

3. Географія або математика

3. Іноземна мова або математика

3. Географія або біологія

3. Географія або біологія