Умови прийому на навчання за ступенем магістр

   Положення про організацію прийому на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування за ступенем «Магістр» (далі – Положення) розроблене відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508, Правил прийому на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування у 2021 році (далі – Правила), затверджених 18 грудня 2020 року, Положення про Приймальну комісію Національного університету водного господарства та природокористування, затвердженого 18 грудня 2020року.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРИЙОМУ на навчання до НУВГП за ступенем «МАГІСТР»