• minizno
  • 274 n
  • pay
  • 27 n

Націона́льний університе́т во́дного господа́рства та природокористува́ння, НУВГП

Єдиний в Україні вищий навчальний заклад водогосподарського профілю.
Адреса: вулиця Соборна, 11, Рівне, Рівненська область, 33028, Україна
Тел.(0362) 63-32-09  Факс (0362) 63-32-09

Академічний календар на 2022-2023 н.р. (бакалаври)

У 2022 році навчальний рік розпочнеться 1 вересня. Перший семестр триватиме 18 тижнів. 16-18-й тижні навчання призначено для семестрового контролю.

Семестровий контроль
з 09.12.2022р. по 05.12.2022р.

Зимові канікули триватимуть 
з 06.01.2023 р. по 26.01.2023 р.
Другий семестр розпочнеться 27.01.2023 р.
і триватиме 22 тижні, з яких 41-43-й тижні призначено для семестрового контролю. 
Семестровий контроль триватиме з 05.06.2023р. по 05.07.2023р.
Детальніше за посиланням:графік навчального процесу

Адміністрація університету
Ректор
доктор сільськогосподарських наук, професор
Мошинський Віктор Степанович
Тел.: (0362) 63-30-98, 6-01  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Сорока Валерій Степанович,
Тел.: (0362) 63-40-69, 6-03  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
доктор економічних наук, професор
Савіна Наталія Борисівна
Тел.: 63-31-29, 6-04 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи

Дмитренко Олександр Олександрович.
Тел.: 63-32-51, 6-19 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Національний  університет водного господарства та природокористування  — провідний науковий та навчальний заклад України ІV рівня акредитації.

У вересні 2015 року виповнилося 100 років з часу заснування Національного університету водного господарства та природокористування.
Упродовж свого існування університет пройшов великий і результативний шлях від гідротехнічного училища до провідного вищого навчального закладу України водогосподарського профілю.
Національний університет водного господарства та природокористування нині готує висококваліфіковані кадри для багатьох галузей економіки України, надає можливість фахового оволодіння спеціальностями та спеціалізаціями, що дозволяє випускникам впевненіше почувати себе на ринку праці, створює студентам умови для оволодіння інноваційними та інформаційними технологіями, виховує студентів у національно-патріотичному дусі, утверджує західноукраїнські наукові школи на світовому рівні, розширює міжнародні зв’язки як основу євроінтеграційного процесу.    
До складу університету входить 9 навчально-наукових інститутів: водного господарства та природооблаштування; механічний; агроекології та землеустрою; будівництва та архітектури; автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки; економіки та менеджменту; права; охорони здоров`я, заочно-дистанційного навчання, а також Інститут післядипломної освіти, Надслучанський інститут, 5 коледжів, 5 локальних центрів дистанційно-заочного навчання.
Навчання студентів проводиться в 15 навчальних корпусах, де функціонує понад 100 спеціалізованих аудиторій, кабінетів, оснащених сучасною аудіовізуальною апаратурою, комп’ютерною технікою та іншим обладнанням. В університеті створено унікальні лабораторії гідравліки, гідротехніки, меліорації і ґрунтознавства, установки водоподачі, водопідготовки та водоочистки тощо.
В університеті функціонує кафедра військової підготовки, де ведеться підготовка офіцерів запасу для Збройних Сил України. Кафедра є унікальною для Західної України. Тут навчається близько 400 студентів із Рівного, Луцька та інших міст України. Навчання проводять офіцери, які переважно мають досвід бойових дій в різних куточках світу, у т.ч. учасники АТО.
Освітньо-наукову діяльність в університеті проводять 668 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких – 54 доктори наук, 53 професори та 366 кандидатів наук, 277 доцентів, 26 – заслужені працівники освіти України, заслужені діячі науки і техніки, заслужені винахідники України, заслужений архітектор та заслужений економіст України, 36 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук України та зарубіжних країн, три лауреати Державної премії України у галузі архітектури за розробку з реалізації етапу відродження історичної пам’ятки – Національного університету «Острозька академія» та один лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Науково-педагогічні кадри навчаються в  аспірантурі та докторантурі. Підготовка в аспірантурі проводиться за 27 науковими спеціальностями, а в докторантурі – за 5 спеціальностями. Отримано ліцензію на освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні  за 11 спеціальностями.
В університеті працюють 6 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 11 спеціальностями, з них 1 рада із захисту докторських дисертацій та правом прийняття до захисту кандидатських дисертацій  за 3 спецільностями та 5 із захисту кандидатських дисертацій.
Якість навчально-виховного процесу можна охарактеризувати результатами участі студентів у всеукраїнських олімпіадах та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. За останні п’ять років 58 студентів університету стали переможцями всеукраїнських олімпіад та 52 студенти отримали перемогу у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
Індикатором ефективності освіти, що надає університет є потреба у випускниках на ринку праці. НУВГП постійно має сталі показники працевлаштування.
За роки існування у навчальному закладі здобули вищу освіту понад  100 тисяч випускників, які працюють не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. За їх участю збудовано чимало провідних водогосподарських об’єктів за кордоном, зокрема, гідроелектростанцію на річці Сендже в Екваторіальній Гвінеї, Колимський гідровузол, Саяно-Шушенську, Богучанську, Нурекську, Чиркейську ГЕС, захисні споруди у Санкт-Петербурзі у Росії, об’єкти водогосподарського призначення у В’єтнамі, Єгипті, Алжирі, Афганістані, Марокко, Кубі та ін.
В університеті сформовано й успішно функціонують 12 наукових шкіл.
Науковці працюють над вирішенням питань розробки енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій у гідротехніці, водному та сільському господарствах; дослідженням в галузі теорії стійкості, розробки математичних та чисельних методів моделювання систем; економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості навколишнього природного середовища, раціонального природокористування; створення нових видів будівельних конструкцій і матеріалів, архітектурних форм та дизайнерського середовища.
Тільки за останні п’ять років викладачами університету опубліковано 130 монографій, видано 262 підручники та навчальні посібники, з них 23 підручники та 63 навчальні посібники – з грифом Міністерства освіти і науки України, опубліковано 5955 наукових статей у фахових виданнях, із них 502 – за кордоном, у тому числі в науково метричних базах даних – 111, отримано патентів України – 234, в т.ч. патентів на винаходи – 12.
Результати науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності впроваджено на багатьох об’єктах України, зокрема в установах Державного агентства водних ресурсів України, відокремлених структурних підрозділах НАЕК Енергоатом (Хмельницька АЕС, Рівненська АЕС), ПАТ «Укргідропроект», РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», ПАТ «Волинь-цемент», управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради та ін. Наукові здобутки працівників університету слугували основою для підготовки, затвердження та введення в дію багатьох державних та відомчих стандартів України з проектування, будівництва та експлуатації об’єктів водного, житлово-комунального та інших галузей господарства України.
Розробки вчених  впроваджено не тільки в Україні, але й за її межами. Ліцензія на технологію магнітної очистки води придбана та впроваджена на підприємствах Японії та Франції, гідравлічне моделювання гідроенергетичних об’єктів Екваторіальної Гвінеї виконане на замовлення компанії Douglas Alliance (Великобританія), отримано патенти на винаходи країн Євросоюзу, Японії, Сполучених Штатів Америки та інших країн.
Університет постійно поглиблює міжнародні зв’язки як основу євроінтеграційного процесу. Серед них на особливу увагу заслуговують: підготовка кадрів для зарубіжних країн, співпраця з науковими закладами, забезпечення візитів делегацій іноземних держав та організацій, збільшення кількості викладачів і співробітників, які перебували у ділових зарубіжних відрядженнях.
Університет підтримує ділові стосунки більше ніж із 90 вищими навчальними закладами та установами країн Європи, Азії, США, є членом міжнародних наукових організацій: Міжнародної водної асоціації, Міжнародної асоціації «Глобальне водне партнерство», Великої Хартії університетів, Євразійського союзу університетів (EURAS), Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, Міжнародного торфового товариства, Міжнародної торгової палати. Науковці університету мають почесні звання зарубіжних закладів та академій. Університет є членом Міжнародної торгової палати.
У рамках міжнародної діяльності університету реалізується чимало міжнародних проектів, зокрема, «Erasmus +», «Fulbright Program», «DAAD» та інші, спільні грантові програми із закордонними ВНЗ-партнерами. З 2013 року в університеті діє освітня програма «Подвійний диплом» за ступенями «бакалавр» та «магістр» з Державним університетом «Люблінська Політехніка» (Польща).

Перелік навчальних програм, які пропонує університет
Університет пропонує широкий вибір освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) циклів навчання. Національний університет водного господарства та природокористування  також веде підготовку кандидатів наук через аспірантуру та докторів наук через докторантуру. Повний перелік освітніх програм можна знайти у каталозі освітніх програм на сайті НУВГП

Загальні вимоги до зарахування
Прийом на навчання до університету проводиться згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України. Детальна інформація про умови прийому на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування міститься на Веб-сайті університету.

Загальні процедури реєстрації
Реєстрація претендентів на навчання здійснюється Приймальною комісією (тел.+38(0362) 633-222).
Підготовка фахівців, у тому числі іноземних громадян, проводиться в університеті за 60 освітніми програмами бакалавра та 57 освітніми програмами магістра.
Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступення магістра на основі ступення бакалавра подають заяви тільки в електронній формі. Вступники можуть подати до п'яти заяв на спеціальності (освітні програми), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв за спеціальностями (освітніми програмами) на яких не передбачається прийом за кошти державного бюджету, не обмежується.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вступник  подає заяву особисто в паперовій формі до приймальної комісії.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
     1. Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
     2. Військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. Документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
     4. Документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, або квотою-3.
     У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній рівень.

     До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
     1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
     2. Копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
     4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.
Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендацію до зарахування, зобов'язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому, до приймальної  комісії. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.

Навчання іноземних громадян
Національний університет водного господарства та природокористування здійснює навчання іноземних студентів та аспірантів за очною (денною) та заочною (дистанційною) формами навчання з 1991 року. За цей час близько 1000 студентів із 20 країн Європи, Америки, Африки та Азії отримали дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра, понад 20 осіб – докторський ступінь.
Нині прийом іноземних громадян на навчання проводиться приймальною комісією НУВГП згідно із Законами України «Про вищу освіту»  від 01.07.2014 року № 1556-VІІ (зі змінами від 09.08.2016 р.) , «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. за № 3773-VІ (зі змінами від 18.06.2016 р.), «Про закордонних українців» від 04.03.2004 р. за № 1582-ІV (зі змінами від 06.06.2012 р.), Указом Президента України від 03.06.1994 р. за № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. за № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11.09.2013 р. за № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом МОН України від 01.11.2013 р. за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (у редакції наказу МОН України від 11.12.2015 р. За № 1272).
У Національному університеті водного господарства та природокористування станом на 30.06.2019 р. навчається 87 іноземних студентів із країн Африки (Королівство Марокко, Лівія, Нігерія, Гана, Союз Коморських островів, Сьєрра-Леоне, Камерун, Екваторіальна Гвінея), країн Євросоюзу (ФРН), країн Південної Америки (Республіка Еквадор), країн Середнього Сходу (Азербайджан, Грузія, Туркменістан, Таджикистан).
Університет проводить підготовку іноземних громадян за 40 акредитованими освітніми програмами ступеня освіти «бакалавр», за 34 акредитованими освітніми програмами ступеня освіти «магістр».
Іноземні громадяни, які здобули освіту в іноземних державах за ступенем освіти «бакалавр», «магістр» та виявили бажання продовжити навчання в Україні повинні пройти процедуру визнання відповідно до Наказу МОН України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 р. за № 504.
Період підготовки бакалаврів складає 4 роки, магістрів 1,4-1,9 роки. Мовою навчання є українська або англійська. Іноземні громадяни, які не розмовляють мовою навчання, зараховуються на підготовче відділення для іноземних громадян ЦМСО НУВГП. Термін навчання – 8 місяців. Іноземці також мають можливість вступити до аспірантури або докторантури, якщо вони успішно закінчили університет і продемонстрували здатність до наукової та дослідницької діяльності.
Навчальний рік починається з 1 вересня і ділиться на два семестри: з вересня по січень та з лютого по червень. Тривалість кожного семестру складає 17-19 тижнів. У кінці кожного семестру – 1-2 тижнева екзаменаційна сесія.
Для отримання запрошення на навчання іноземцям слід звертатися до фахівця з протокольно-візового забезпечення відділу міжнародних зв'язків Центру міжнародного співробітництва та освіти за робочим телефоном +38 0362 63-34-45 або e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)  з проханням про прийняття на навчання в НУВГП.
Іноземні громадяни, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до НУВГП за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями):
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 1 листопада і до 1 березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом МОН України від 01.11.2013 р. № 1541 (у редакції наказу МОН України від 11.12.2015 р. за № 1272), документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.
3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого відділення, з вивчення державної мови, а також для підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення – на підставі рішення приймальної комісії НУВГП;
4) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності – відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. за № 579.
Строки подання, розгляду/оцінювання документів, проведення співбесіди та зарахування іноземців встановлюються щорічно правилами прийому до НУВГП.
Для вступу до НУВГП іноземний громадянин особисто подає до приймальної комісії НУВГП заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця;
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:
- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
- копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.
Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Іноземцям, які завершили навчання, захистили дипломний проект (роботу), здали державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація) та видається документ про освіту державного зразка, легалізований в порядку, установленому законодавством України. Університет також приймає на семестрове та річне навчання іноземних студентів в рамках міждержавних та міжуніверситетських угод про мобільність студентів та аспірантів. В університеті діє Європейська кредитно-трансферна система (ECTS), зарахування на навчання здійснюється на основі європейського зразка «Заяви-анкети студента» та «Академічної угоди». По закінченню навчання у НУВГП студентам видається «Академічна довідка» згідно із вимогами ECTS.
Щоб отримати більше інформації, завітайте на сайт Центру міжнародного співробітництва та освіти

Присвоення  кредитів ЄКТС (ECTS)
У Національному університеті водного господарства та природокористування  діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Перезарахування навчальних досягнень з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ЄКТС (Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Академічна довідка). Порядок організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів  у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) Порядок організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів у європейській кредитно-трансферній системі.

Інформація про консультаційну допомогу студентам
Консультаційну допомогу студент може отримати в деканаті навчально-наукового інституту, на кафедрі, відділі у справах  студентів.
У деканаті ННІ студент може отримати інформацію щодо:
•    організаційних питань та будь-яких змін у навчальному процесі: розкладу занять та заліково-екзаменаційної сесії,  студентського квитка,  залікової книжки та їх дублікатів (в разі втрати),  навчального плану  підготовки  фахівців за спеціальностями;
•    індивідуального графіка відвідування занять;
•    графіка ліквідації  академічної заборгованості;
•    довідки про навчання;
•    навчального рейтингу, кількості  кредитів  ЄКТС;
•    стипендії: академічної, підвищеної, соціальної;
•    перезарахування дисциплін;
•    надання академічної відпустки,  відрахування;
•    переведення на  навчання за іншою спеціальністю, формою навчання;
•    дипломів та додатків до них.
На кафедрі студент може отримати інформацію щодо:
•    навчального плану підготовки  фахівців за спеціальностями;
•    індивідуального плану опанування дисциплін студентом (базові навчальні дисципліни та обрані вибіркові курси);
•    запису на вибіркові дисципліни;
•    обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;
•    проходження практики.

Загальна практична інформація
Рівне – місто в західній частині України, політико-адміністративний, економіко-діловий та культурний центр Рівненської області.
 Як потрапити до закладу
 У Рівному перетинаються важливі автомобільні та залізничні шляхи. Дістатися до Рівного можна залізничним, автомобільним шляхом. До університету від залізничного та автобусного вокзалів  можна доїхати тролейбусом № 3, маршрутним таксі № 64 або  таксі.
На сайті університету розміщено інтерактивну карту студмістечка.

Загальна інформація для студента
Житло та харчування  
У восьми гуртожитках  проживають   іногородні студенти, аспіранти,  працівники університету. Іноземні громадяни, які навчаються в нашому вищому навчальному закладі, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах. Місця  в гуртожитках  також надаються  іногороднім студентам заочної форми навчання на період  екзаменаційних сесій, іногороднім абітурієнтам на період  вступних випробувань.
Поселення студентів до  гуртожитків відбувається  на підставі рішення ректора університету за погодженням з органами студентського самоврядування та профкомом студентів.  Реєстрацію студентів  у гуртожитках оформляють працівники паспортного відділу, який знаходиться у приміщенні гуртожитку № 6 за адресою вул. В. Чорновола, 53.
Гуртожитки призначено для проживання окремих осіб. У разі потреби виділяються кімнати для проживання студентів, котрі перебувають у шлюбі.
Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям гуртожитку. Розмір оплати за проживання установлюється керівництвом університету і розраховується відповідно до законодавства, тарифів та порядку розрахунків за комунальні послуги. Нині оплата за одне ліжко-місце становить 296 грн. у місяць.
П’ять гуртожитків (№№ 1, 2, 3, 4, 5) університету – п’ятиповерхові цегляні будівлі коридорного типу: на кожному поверсі є  по дві кухні, два санвузли, дві вмивальні.
У кожному гуртожитку є кімнати для навчання, відпочинку, спортивні кімнати з відповідним обладнанням тощо. В таких гуртожитках житлові кімнати призначено для проживання трьох-чотирьох осіб.
Гуртожиток № 6  – це  дев’ятиповерхова будівля з двома ліфтами блочного типу. На поверсі чотири блоки, у кожному з яких по вісім кімнат, розрахованих на проживання двох або трьох осіб. В кожному блоці є окрема кухня і санвузол. На першому поверсі працює їдальня та центр з надання комп’ютерних та побутових послуг.
Гарячу воду та тепло гуртожитки отримують від власної котельні. Мешканці можуть користуватися послугами душових кімнат, пральними машинами у будь-який зручний для них час.
Гуртожитки об’єднані в студмістечко  на розі  вулиць В.Чорновола та             М. Карнаухова. На території студмістечка знаходяться спортивні майданчики, студентське кафе та їдальня. У студмістечку проведено локальну комп’ютерну мережу з можливістю доступу до Інтернету, яка є в кожному з гуртожитків.
Гуртожитки №№ 7 і 8, розташовані відокремлено від студмістечка – на вулиці Студентській. Це сучасні дев’ятиповерхові будівлі, змішаного типу, тобто на поверсі є блоки, а також квартири малосімейного типу. У кожному блоці вісім кімнат, розрахованих на дві або три особи, одна загальна кухня, два санвузли та дві вмивальні. Малосімейні квартири є однокімнатні або двокімнатні. В кожній малосімейці є ванна з санвузлом, кухня. В таких квартирах зазвичай мешкають працівники університету. Пральня, кімната для сушіння білизни знаходяться на першому поверсі, а чоловіча та жіноча душові – у підвальному приміщенні.
За даними паспортного відділу у вересні 2016 році в гуртожитки було поселено майже 2600 студентів. Нині  в гуртожитках проживають близько 3000 осіб (це, окрім студентів, працівники університету разом з родинами та сторонні особи). Студенти університету  стовідсотково забезпечені житлом в гуртожитках з дотриманням санітарних норм. Житлова площа на одного мешканця складає в середньому 6,0 м2 .
Університет щорічно бере участь в обласному огляді-конкурсі на кращий студентський гуртожиток і, зазвичай, займає призові місця та отримує нагороди від обласної держадміністрації.
Пункти громадського харчування надають послуги студентам у 1-у 2-у, 4-у та 7-у корпусах. На території студмістечка працює центральна їдальня - простора, комфортна із сучасним інтер’єром та зручними меблями. Студенти тут залюбки проводять час, оскільки є можливість не тільки смачно, ситно, недорого поїсти, а й поспілкуватися, переглянути свої конспекти чи попрацювати з ноутбуком, планшетом (є безкоштовний Wi-Fi).
Крім того, у всіх навчальних  корпусах студенти можуть відпочити  та випити різноманітні гарячі  напої в кав’ярнях, поласувати свіжими тістечками, круасанами,  ромовими бабами, струдлями.

Медичне забезпечення та можливості для студентів з особливими потребами
Студенти університету та співробітники можуть отримати медичну допомогу в   здоровпункті, який  розміщено в гуртожитку  №5 по вул. Волинській, 24. Він  працює з 8 год. до 16 год., крім вихідних. У здоровпункті надається  амбулаторна  допомога – терапевтична та стоматологічна.
На початку навчального року працівники здоровпункту проводять поглиблені медогляди студентів, під час яких    виявляють  хворих і ставлять їх   на диспансерний облік.   Студенти, що перебувають на диспансерному обліку, займаються у спецгрупах або звільняються від  занять фізкультурою. Також на обліку перебувають студенти з чорнобильської зони, студенти-інваліди. Всі диспансерні хворі обстежуються лабораторно та консультуються  з фахівцями поліклініки і диспансерів.
На  контролі здоровпункту іноземні  студенти,  які прибули  з епідемічних країн.

Страхування та фінансове забезпечення студентів
При поселенні  в гуртожитки студенти укладають угоду на проживання,  а  також страхують своє життя від нещасних випадків,  укладаючи  угоди  з  ПАТ «СК «Українська страхова група», або  з ПрАТ «СТ «Іллічівське», або ПрАТ «СК «Ейгон Лайф Україна». Вартість страховки становить 10 000 грн., а страховий платіж – від 65 до 75 грн. за рік.  
Студенти, які успішно  навчаються, отримують  від держави стипендії, розмір якої – 850 гривень. Відмінники отримують по 950  гривень. Відповідно до Порядку призначення і виплати стипендії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882, студенти отримують соціальні стипендії. За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги.
Студенти  з особливими досягненнями в навчальній та науковій роботі  отримують академічні стипендії  Президента України, Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України,  імені М.С. Грушевського.
Студенти, які найбільше відзначилися в навчальній, науковій, громадській роботі, спорті отримують премію ректора університету, як правило у розмірі стипендії або іменну стипендію.
 Премію голови  Рівненської  обласної державної адміністрації отримують студенти-призери Всеукраїнських студентських олімпіад, а також студенти, які досягли значних успіхів у навчанні, ведуть активну науково-дослідну, громадську роботу, є учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, опублікували наукові праці, мають  винаходи, раціоналізаторські пропозиції, з метою морального та  матеріального  заохочення, а також призери фінальних етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Стипендію міського голови м. Рівне отримують студенти, які досягли значних успіхів у навчанні, ведуть активну науково-дослідну, громадську роботу, а також мають спортивні успіхи.

Відділ у справах студентів
Відділ у справах студентів сприяє  інтелектуальному, культурному та духовному розвитку  студентів НУВГП та його структурних підрозділів, розробляє та  реалізовує  стратегії щодо питань здорового способу життя, культурних цінностей, громадської свідомості та гендерної рівності.
Організовує для студентів  відпочинки, оздоровлення, дозвілля, фестивалі та конкурси «Студентська весна», «Золота осінь», «Пісня буде поміж нас», «Міс університету», вечори національних культур, випускні бали, КВК, «Шалантух»,  змагання з кіберспорту та настільних ігор.
 Організовує походи, екскурсії, поїздки та відпочинок студентів  як в Україні, так і за кордоном.
Працівники відділу залучають діячів науки, культури та спеціалістів інших галузей до участі в підготовці студентів до майбутнього самостійного життя.
Реалізовує завдання системи національного та громадянського виховання студентської молоді у вищому навчальному закладі відповідно до концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти та концептуальних засад гуманітарної освіти.
Одним з головних пріоритетів відділу є  робота зі студентами,  в яких виникли проблеми соціально-психологічної адаптації. Сектор соціально-психологічної підтримки уповноважений брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи зі студентською молоддю. Працівники сектору надають психологічну допомогу та підтримку студентам, членам їх сімей, професорсько-викладацькому складу. Психологічні консультації–конфіденційні, анонімні та безкоштовні.

Умови для навчання
Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним стандартам. Національний університет — це потужний комплекс навчально-виробничих приміщень,  де створено сприятливі умови для навчання студентів.
Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним стандартам. Загальна площа приміщень, що використовуються в навчальному процесі університету, складає 120310 кв.м. До послуг студентів —  вісім навчальних корпусів, павільйон дорожніх та меліоративних машин, зал бурових машин,  лабораторії навчально-наукового механічного інституту,  кафедри природооблаштування та гідромеліорацій, полігон  кафедри військової підготовки, бази практик та відпочинку в с. Залізний Порт Херсонської області,  с. Хрінники Рівненської області, спортивно-оздоровчий табір в с. Хотин Рівненського району, навчально-виробнича база в с. Любомирка Рівненського району.
Нині ведеться реконструкція та переобладнання лекційних залів відповідно до сучасних вимог.
В університеті діє програма  поетапного пристосування частини навчальних приміщень для потреб  категорії студентів з особливими потребами.
Навчальний процес відбувається у 32 лекційних аудиторіях, з них 4 – з інтерактивними дошками, 89 аудиторіях для семінарських та практичних занять, 34 спеціалізованих аудиторіях, 15 лабораторіях. До послуг студентів –  32 комп’ютерні класи з  доступом до мережі Інтернет, 836 персональних комп’ютерів,  один лінгафонний кабінет для вивчення іноземних мов. На кафедрах університету, актовому та конференційних залах встановлено 48 одиниць мультимедійної техніки.
Наукова бібліотека Національного  університету водного господарства та природокористування
Наукова бібліотека Національного університету водного господарства та природокористування – одна з найстаріших бібліотек м. Рівного. Була організована в університеті у 1915 році.
Головне завдання  бібліотеки, як науково-освітнього, інформаційного підрозділу Національного університету, – це науково-інформаційне забезпечення загальноосвітнього процесу та науково-дослідної роботи, сприяння популяризації знань, інтеграції науки, освіти і культури.
Новою формою роботи Наукової бібліотеки є створення електронного архіву – університетського репозиторію,  який надає можливість нагромадження, збереження, розповсюдження та забезпечення доступу ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧА.
За допомогою програмного продукту „УФД/Бібліотека” та баз даних: "Електронний каталог", "Тематична база даних статей з періодичних видань", "Картотека статей з наукових збірників НУВГП", "Читачі" з метою довідково-інформаційого обслуговування на  сайті Наукової бібліотеки НУВГП студенти, магістри, аспіранти, викладачі  та інші фахівці можуть дізнатися про діяльність бібліотеки, наявність книг, нових надходжень, передплачених видань. Паралельно Інформація про книгозбірню паралельно розміщується  на сторінці бібліотеки у соцмережу Facebook. Є вільний доступ користувачів до комп’ютерів з підключенням до  Інтернету, встановлено Wi-Fi, що дає можливість з будь-якого власного пристрою (мобільний телефон, планшет, ноубук та ін.) отримувати необхідну інформацію.
Фонд Наукової бібліотеки за змістом універсальний і багатогалузевий. Є видання українською, російською, англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими іноземними мовами, автореферати дисертацій, дисертації, спеціальні види науково–технічної літератури, підручники, навчальні посібники, навчально–методична література, довідники з різних галузей знань, періодичні видання, нормативно-технічні документи. Бібліотека володіє колекцією цінних і рідкісних видань 18-20 століть, які виділено в окремий фонд.
Нині загальний фонд бібліотеки нараховує 871 508 примірників., в т.ч. 500 938 примірників українською мовою.

Міжнародні програми
Починаючи із 1982 року після нагородження орденом Дружби народів Національний університет водного господарства та природокористування дуже активно розвиває міжнародні зв’язки із закордонними університетами, науковими інституціями, фірмами та асоціаціями.
Університет підтримує ділові стосунки з вищими навчальними закладами та установами країн Західної і Центральної Європи, Азії, США, є членом міжнародних наукових організацій: Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ), Міжнародного Торфового Товариства, Міжнародної екологічної асоціації «Інтервір», Великої Хартії університетів, Євразійської асоціації університетів, Міжнародної торгової палати, міжнародної асоціації «Глобальне водне партнерство». Науковці університету мають почесні звання зарубіжних закладів та академій.
Університет здійснює міжнародну діяльність в рамках 99 угод про співпрацю з освітніми закладами зарубіжжя: Польщі, Німеччини, Франції, Латвії, Болгарії, США, Туреччини, Грузії, Таджикистану, Казахстану, Білорусі та інших. Окрім того, налагоджена співпраця НУВГП з Геоконсалтинговою фірмою MGGP (Польща), Будівельною компанією «OLFI» (Польща), Компанією Allbau Software GmbH (Німеччина), Інженерним ТОВ «REWINKEL&WOENER» (Німеччина), РУП «Гомсельмаш» (Білорусь).
У 2015 р. було укладено 9 угод: з Вищою школою інформатики та мистецтв в м. Лодзь (Польща), Мережею шкіл «LOGOS» (Пьотркув Трибунальський, Польща), Польською асоціацією спорту для всіх (Польща), Університетом економіки в Бидгощі (Польща), Суспільною Академією наук у Лодзі (Польща), Університетом ім. Наміка Кемаля (Туреччина), Технологічним університетом Таджикистану (Таджикистан), Забайкальським державним університетом (Росія), Гірничо-металургійною академією ім. С. Сташіца м. Краків (Польща).
Інформацію про обмінні програми можна побачити за посиланням
Наш університет є регіональним представництвом Комітету міського господарства Національної економічної палати Польщі у Варшаві, завдяки чому університет є платформою для встановлення тісних контактів між промисловцями Польщі та України, науковцями та представниками органів місцевого самоврядування обох країн. Подібні ініціативи НУВГП реалізує з Торгово-промисловою палатою Норвегії.
Активно розвивається міжнародне студентське співробітництво. Студенти університету мають можливість брати участь у міжнародних програмах як  Erasmus+ (Люблінська Політехніка, Варшавський університет природничих наук, Вища соціально-природнича школа ім. Вінцента Поля), Fédération Échanges France Ukraine (Вища сільськогосподарська школа м. Аен), CEEPUS (Політехніка Свентокшиська).
З декількома польськими ВНЗ реалізується програма подвійного та поетапного дипломування, а саме Люблінська Політехніка, Університет економіки в Бидгощі, Краківська академія ім. А.Ф. Моджевського.
За сприяння адміністрації університету органами студентського самоврядування встановлені багатосторонні культурні та спортивні зв’язки із Люблінською Політехнікою.
Велика увага також приділяється участі співробітників університету у конкурсах індивідуальних проектів. Наші провідні науковці отримують стипендії за програмами ім. Фулбрайта, Nagroda im. Iwana Wyhowskiego, Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda, Erasmus+.
Зокрема науково-педагогічні працівники університети мають проходити стажування на базі Люблінської Політехніки, Варшавського університету природничих наук.

Умови для занять спортом та дозвілля
Вагоме місце в університеті займає пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різного роду спортивних змагань. Активно займаються фізичною культурою та спортом понад 3 тисячі студентів. Якісна матеріально-технічна база університету створює для цього всі можливості. Кваліфіковані викладачі сприяють набуттю студентами належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях із 20 видів спорту: боксу, футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу, боротьби, аеробіки тощо. Студенти, які мають відхилення у стані фізичного здоров’я відвідують групи оздоровчого тренування (чоловіки) та фітнесу (жінки), де заняття відбуваються із застосуванням інноваційних  технологій.
Щорічно кафедра фізичного виховання спільно  зі спортивних клубом проводить близько 40 змагань серед студентів і працівників університету, які мають можливість займатись в позанавчальний час  видами рухової активності. Проводяться змагання Універсіади НУВГП з 8-ми видів спорту серед збірних команд ННІ, Спартакіада студмістечка серед збірних команд гуртожитків з 7-ми видів спорту та Спартакіада «Здоров’я» серед професорсько-викладацького складу, у яких беруть участь понад 1500 студентів та викладачів.
Вершиною навчального, тренувального та виховного процесу кафедри фізичного виховання є робота зі збірними командами. Тренування з цією категорією фізично обдарованих студентів проводиться по чотири та п’ять разів на тиждень. Вони беруть участь у змаганнях чемпіонатів cвіту, Європи, України та Олімпійських іграх.
За останні п’ять років підготовлено:       
- 3 Заслужених майстри  спорту;
- 6 майстрів спорту Міжнародного класу;
- 23 майстри спорту;
- 96 кандидатів у майстри спорту;
- 23 чемпіонів та призерів чемпіонатів Світу;
- 18 чемпіонів та призерів чемпіонатів Європи;
- 135 чемпіонів та призерів чемпіонатів України.
Студентка  ННІЕМ Наталія Прищепа   та випускниця  нашого університету Ольга Земляк  виступили на Олімпійських іграх  в Ріо-де-Жане́йро  у складі збірної команди України з легкої  атлетики.  Кафедрою фізичного виховання розроблено та впроваджено в дію концепцію  секційної  форми організації фізичного виховання, в основу якої покладено максимальне врахування фізкультурно-оздоровчих та спортивних інтересів не лише студентів, а й викладачів, залежно від особистого фізичного стану.

Студентські організації
Студентська профспілкова організація – найбільш чисельна в університеті.   Профком студентів розміщується  у гуртожитку № 6 на вул. Чорновола, 53, куди звертаються студенти стосовно вирішення своїх проблем, захисту  інтересів, прав та свобод. Офіційна група профкому студентів у VK.
Через студентське самоврядування   студенти вирішують   чимало проблем  щодо навчання та  побуту,  долучаються до  участі в управлінні університетом
Вищим представницьким, самостійним та незалежним  органом студентського самоврядування  є студентська рада університету   У навчально-наукових інститутах діють студентські парламенти та студентські ради гуртожитків, які виконують доручення студентської ради та звітують перед нею.