Вартість навчання


 Розмір оплати за навчання для отримання ступеня «БАКАЛАВР» денної, заочної, заочно-дистанційної форм навчання для осіб, які навчаються за договорами, при вступі 2020 році 

Розмір оплати за навчання для отримання ступеня «МАГІСТР» денної і заочної форм навчання для осіб, які навчаються за договорами, при вступі 2020 році за освітньо-професійними програмами (термін навчання 1 рік 4 місяці)

Розмір оплати за навчання для отримання ступеня «МАГІСТР» денної і заочної форм навчання для осіб, які навчаються за договорами, при вступі 2020 році за освітньо-науковими програмами (тармін навчання 1 рік 9 місяців)

 

 ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ УНІВЕРСИТЕТУ

вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. 63-30-98, факс 63-32-09
Національний університет водного господарства та природокористування 

Реквізити оплати за навчання

Одержувач: НУВГП

Код: 02071116

IBAN UA138201720313211002201013871

МФО: 820172

Банк одержувача: Держказначейська служба України м.Київ

Призначення платежу:     Плата за навчання за П.І.Б. студента згідно договору №___   , спеціальність, курс

Примітка: Витяг із договору п.4.4 "Замовник вносить плату за перший курс (рік навчання, семестр навчання) впродовж 10-ти днів, після укладення Договору, за другий і наступні навчальні роки оплата здійснюється посеместрово, за перший семестр до 10 вересня, за другий семестр до 20 січня поточного року для студентів всіх форм навчання"