Зарахування

Наказ про зарахування на навчання №ПК00010 від "22" липняя 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету (за результатами співбесіди))

Наказ про зарахування на навчання №ПК00014 від "01" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00015 від "01" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00022 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00023 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про переведення на вакантні місця державного замовлення (№ПК00033 від"09" серпня 2019 року)

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00047 від"16" серпня 2019 року)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00063 від "30" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00065 від "30" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

 

Накази про зарахування ІІ-а хвиля

Наказ про зарахування на навчання №ПК00072 від "13" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00077 від "13" вересня 2019 року ("Бакалавр" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00078 від "13" вересня 2019 року ("Бакалавр" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00086 від "17" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00091 від "24" вересня 2019 року ("Бакалавр" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, спеціальність "Фізична терапія, ерготерапія")

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00095 від"11" жовтня 2019 року)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00099 від "23" жовтня 2019 року ("Бакалавр" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, спеціальність "Психологія")