Перелік спеціальностей бакалавра після школи

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ ПРАВА

Код Найменування спеціальності
 081  Право

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП

Код Найменування спеціальності
161  Хімічні технології та інженерія